30-04-2024

Lage-inkomensvoordeel vervalt per 2025, stapsgewijze afbouw LKV ouderen

De Eerste Kamer heeft op 16 april 2024 ingestemd met het wetsvoorstel dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) met ingang van 1 januari 2025 afschaft. 

Het gaat om het wetsvoorstel wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en enkele andere wijzigingen. De Tweede Kamer nam op 28 maart 2024 het wetsvoorstel aan.

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) was bedoeld om werkgevers te stimuleren vaker mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te behouden, maar draagt slechts beperkt bij aan de kansen voor deze groep. Het geld dat vrijkomt vanwege het vervallen van deze maatregel wordt ingezet voor andere tegemoetkomingen voor werkgevers en compensatie voor sociaal ontwikkelbedrijven.

Afbouw LKV oudere werknemer 

Ook het loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers die oudere werknemers in dienst hebben, wordt vanaf volgend jaar stapsgewijs afgebouwd. Dit houdt in dat het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen op of na 1 januari 2024 wordt verlaagd (per 1 januari 2025) en afgeschaft (per 1 januari 2026). Voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024 blijft het loonkostenvoordeel wel gewoon gelden.

Het kabinet wil werkgevers op andere manieren stimuleren om oudere werknemers in dienst te nemen. Zo blijft minister Van Gennip van SZW via diverse maatregelen uit de seniorenkansenvisie inzetten op een betere arbeidsmarktpositie voor 55-plussers. 

Vrijgekomen middelen anders ingezet

Het geld dat vrijkomt met de afschaffing van het LIV wordt onder meer gebruikt voor het structureel maken van het 'loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak'.

Ook is geld gereserveerd om de gevolgen van de afschaffing van het LIV voor sociaal ontwikkelbedrijven te verzachten. Gemeenten ontvangen vanaf 2025 compensatie voor het afschaffen van het LIV. 

Verruiming LKV herplaatsen werknemer met arbeidshandicap

Verder worden vanaf volgend jaar de criteria verruimd van het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van een werknemer met een arbeidshandicap. Met de verruiming komen werkgevers vaker in aanmerking voor loonkostenvoordeel wanneer zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen in de eigen functie of (geheel of gedeeltelijk) ergens anders in het bedrijf. 

Primarkpremie

Vakbond FNV laat weten blij te zijn dat het lage-inkomensvoordeel verdwijnt: "Met de primarkpremie is jaarlijks zo'n half miljard euro gemoeid. De Rekenkamer kwam in 2021 met een kritisich rapport over het 'cadeau-effect'  van de primarkpremie. Vooral vanuit FNV Handel kwamen veel klachten."

Naar: Publicatie van Salaris Vanmorgen van 16 april 2024