02-11-2023

Minimumuurloon per 1 januari 2024 bekendgemaakt

De regeling die de indexering van het wettelijk minimumloon voor de eerste helft van 2024 regelt, is bekendgemaakt. Nieuw is dat het minimumloon per maand is afgeleid van het vaste minimumloon per uur. Dat bedraagt in de eerste helft van 2024 € 13,27.

De invoering van de Wet invoering minimumuurloon per 1 januari 2024 wijzigt de systematiek van het minimumloon: het is per 2024 verplicht om werknemers minimaal het wettelijke minimumloon per uur te betalen. Er zijn geen wettelijke minimumbedragen per dag, week en maand meer. Er is alleen nog een minimumbedrag per uur, dat in de eerste helft van 2024 zoals gezegd € 13,27 is.

Referentiemaandloon nodig voor vaststellen uitkeringen

Van het wettelijke minimumuurloon wordt het zogeheten referentiemaandloon afgeleid. Dit referentiemaandloon is dus niet meer de basis voor het minimumloon waarop werknemers in loondienst recht hebben, maar het wordt nog wel gebruikt voor het vaststellen van de hoogte en indexatie van allerlei uitkeringen. Het referentiemaandloon is voor de periode januari tot en met juni 2024 € 2.069,40. Het stijgt met 3,73% ten opzichte van het halfjaar ervoor.

Lagere bedragen voor jongeren en BBL'ers

Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Ook hierbij is het minimumuurloon voortaan het uitgangspunt. Daarbij gelden er voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lagere minimumbedragen.

Leeftijd

Percentage

Per uur

21 jaar en ouder

100%

€ 13,27

20 jaar

80%

€ 10,62

20 jaar BBL

61,50%

€ 8,16

19 jaar

60%

€ 7,96

19 jaar BBL

52,50%

€ 6,97

18 jaar

50%

€ 6,64

18 jaar BBL

45,50%

€ 6,04

17 jaar

39,50%

€ 5,24

16 jaar

34,50%

€ 4,58

15 jaar

30%

€ 3,98

Publicatie van Rendement Online van 10 oktober 2023