14-09-2022

Moet de arbeidsovereenkomst van een minderjarige werknemer in de Horeca ondertekend worden door de ouders?

Veel werkgevers in de Horeca vragen zich af of de ouders van een minderjarige werknemer de arbeidsovereenkomst moeten ondertekenen en wat de consequenties zijn als dit niet gebeurt. In dit artikel wordt antwoord gegeven op deze vragen!

Kort gezegd moeten de ouders of verzorgers van een werknemer die jonger is dan 16 jaar toestemming geven. Als de werknemer 16 jaar of ouder is, mag hij zelf de overeenkomst ondertekenen, zonder tussenkomst van de ouders.

Is een werknemer jonger dan 16 jaar en hebben zijn ouders bezwaar tegen de overeenkomst? Dan moet dit op tijd aangegeven worden. Dit moet binnen vier weken gebeuren. Als de werknemer vier weken bij de onderneming heeft gewerkt zonder dat er bezwaar is gemaakt door de ouders, mag de werkgever ervan uit gaan dat er toestemming is gegeven. Na deze vier weken blijft de arbeidsovereenkomst ongewijzigd.

Het is goed om te weten dat bij het wijzigen of beëindigen van de overeenkomst de ouders geen goedkeuring hoeven te geven.

Verder is het handig om als werkgever er voor te zorgen dat de werknemer op de eerste werkdag een ondertekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst overhandigt.

Tot slot moet de werkgever extra opletten bij werknemers van 14 en 15 jaar oud. Deze groep mag maar beperkte werkzaamheden uitvoeren. Ook gelden er strikte regels omtrent de arbeidstijden.

Naar publicatie van Koninklijke Horeca Nederland