19-05-2019

Moet werkgever vrij geven voor doktersbezoek?

Als werknemers een bezoek aan de dokter of tandarts niet buiten werktijd kunnen plannen, dan moeten zij kortdurend verzuimen. Of de werkgever hierbij het loon moet doorbetalen, is niet geregeld in de wet. Hij zal dus zelf moeten beslissen hoe hij omgaat met dit kort verzuim.

Vaak ontstaan er discussies over de vraag of werknemers voor een doktersafspraak of ziekenhuisbezoek vakantie-uren moeten opnemen, doorbetaald krijgen of dat er nog eventuele andere mogelijkheden zijn. Voor werknemers die fulltime werken is het vaak onmogelijk om zo’n afspraak buiten werktijd te plannen.

Kijk naar cao en arbeidsvoorwaardenregeling

Is er sprake van een medische noodzaak, dan moet een werknemer natuurlijk altijd de gelegenheid krijgen om naar de dokter te gaan. In zo’n geval is er sprake van ziekteverzuim, waardoor de werknemer recht heeft op doorbetaling van loon.

Als er geen sprake is van een medische noodzaak, kan de werkgever zich baseren op de afspraken die hierover zijn gemaakt in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling. Over de gang van zaken bij dokters- en tandartsbezoeken is in de wet namelijk niets geregeld. Zijn er bepalingen vastgelegd in de cao, dan mag de werkgever daar niet in het nadeel van de werknemers van afwijken.

Loondoorbetaling beperken door een maximum in te stellen

Als er geen dwingende regels in de cao staan, staat het de werkgever vrij om eigen afspraken te maken over kort verzuim. Daarbij zijn er bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden:

  • De werkgever staat artsbezoek onder werktijd zonder meer toe.
  • De werknemer moet artsbezoek zo veel mogelijk aan het begin óf einde van zijn werkdag plannen.
  • De werknemer moet aantonen dat hij een arts heeft bezocht, bijvoorbeeld door het tonen van een verwijs- of afsprakenkaart.
  • Per artsbezoek krijgt de werknemer een maximaal aantal uren (bijvoorbeeld één of twee) doorbetaald.
  • Jaarlijks komen een maximaal aantal keren of uren voor artsbezoek (bijvoorbeeld vier of acht) voor rekening van de organisatie.
  • Werknemers krijgen één extra vakantiedag ter compensatie van de loondoorbetaling voor kort verzuim.
  • Gemiste uren door artsbezoek moeten worden ingehaald.
  • Artsbezoek moet altijd in de eigen tijd van de werknemer.

 Bron: rendement