19-03-2024

S&O-uren WBSO-regeling uiterlijk 31 maart 2024 indienen

Vóór 1 april 2024 moeten werkgevers aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doorgeven hoeveel uren zij in 2023 aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) hebben besteed. Het doorgeven van deze uren is verplicht voor alle organisaties die voor deze periode een S&O-verklaring hebben. 

Als een werkgever research & development uitvoert, kan hij via de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) korting claimen op (loon)kosten en uitgaven hiervoor. Dit kan middels de afdrachtvermindering S&O. Hiervoor moet de werkgever een S&O-verklaring hebben ontvangen en voldoen aan een administratieplicht. Zo moet hij het aantal gewerkte uren, kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk uiterlijk binnen drie maanden na het einde van het kalenderjaar doorgeven via de website RVO.nl. Voor de werkgever is 1 april dus een harde deadline.
In 2023 bedroeg de afdrachtvermindering 32% van de loonkosten en de overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk tot een bedrag van € 350.000. Voor starters was dit 40%. Voor beide groepen was de afdrachtvermindering over het meerdere 16%. In 2024 zijn de percentages en grensbedragen hetzelfde.

Correctie RVO bij minder gemaakte S&O-uren dan vermeld in verklaring

Ook als een werkgever minder uren besteedde aan speur- en ontwikkelingswerk dan het aantal uren dat in de S&O-verklaring staat, moet hij deze uren doorgeven. RVO stuurt dan een correctie-S&O-verklaring met één correctiebedrag voor alle S&O-verklaringen van het kalenderjaar. De werkgever moet dit bedrag als negatieve afdrachtvermindering van de correctie opnemen in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de correctieverklaring is afgegeven, of in de aangifte loonheffingen over het daaropvolgende tijdvak. De werkgever dient dus geen correctie in over de al verstreken aangiftetijdvakken waarop de correctie-S&O-verklaring betrekking heeft. 

Forfait in plaats van werkelijk gemaakte kosten en uitgaven

Een werkgever die van tevoren voor de optie 'forfait' heeft gekozen, kan de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven niet doorgeven, die doet alleen mededeling van het aanal gerealiseerde S&O-uren. Het forfaitaire bedrag geldt altijd voor alle aanvragen in één kalenderjaar.
Zelfstandigen kunnen één of meer aanvragen per jaar indienen en meerdere S&O-verklaringen ontvangen. Pas als RVO in totaal meer dan 500 gemaakte uren aan speur- en ontwikkelingswerk toekent, krijgt de zelfstandige een S&O-verklaring met daarin de voor hem geldende aftrek S&O. 

Publicatie van Rendement Online van 19 maart 2024