11-07-2024

Subsidieregeling praktijkleren aanvragen

Tot en met 17 september 2024 (16:59 uur) kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2023/2024. 

Dit jaar geldt er een nieuwe subsidievoorwaarde en is er een nieuw aanvraagportaal. 

Via de subsidieregeling praktijkleren kunnen werkgevers die praktijk- of leerwerkplekken aanbieden een tegemoetkoming ontvangen voor de begeleiding van studenten en scholieren. Voldoet een werkgever aan de voorwaarden (tool) – die per onderwijscategorie verschillen – dan kan hij per gerealiseerde praktijk- of leerwerkplek maximaal € 2.700 subsidie krijgen. Als er voor een onderwijscategorie meer aanvragen zijn dan er budget is, wordt het budget eerlijk verdeeld. Ook nu weer kunnen leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie bovenop de ‘gebruikelijke’ subsidie een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl-leerplek aanbieden aan een mbo’er.

Nieuwe subsidievoorwaarde

Eind 2023 werd de subsidieregeling verlengd tot en met studiejaar 2027/2028 en werd er een voorwaarde aan de regeling toegevoegd. Een leerling of student moet vanaf het studiejaar 2023/2024 ingeschreven zijn in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om in aanmerking te komen voor subsidie.

Nieuwe aanvraagportaal subsidie

De subsidieaanvraag verloopt via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) . Hiervoor is eHerkenning (tool) van minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten nodig. Omdat voor het aankomende tijdvak gebruik wordt gemaakt van een nieuw aanvraagportaal, adviseert de RVO werkgevers om op tijd te beginnen met het voorbereiden van hun aanvraag. Intermediairs of tussenpersonen die de subsidie voor een andere organisatie aanvragen, moeten naast eHerkenning niveau 3 een ketenmachtiging ‘RVO-diensten op niveau 3’ of ‘Alle diensten op niveau 3’ hebben.

Naar: Publicatie van Rendement Online van 30 mei 2024