11-05-2018

Vakantiegeld uitbetalen, denk hier aan!

In de tabel van bijzondere beloningen worden alle tarieven in procenten weergeven. We zetten de belangrijke feiten voor het gebruik van deze tabel voor u op een rijtje.

Belastingtarief bij vakantiegeld

Omdat vakantiegeld meestal eens per jaar uitbetaald wordt, geldt dat de inhouding van loonheffing op het vakantiegeld berekend wordt volgens de tabel bijzondere beloningen. U kunt zien welk belastingtarief u dient toe te passen.

Afhankelijk van het jaarloon

De hoogte van dit tarief is afhankelijk van het jaarloon dat u in het voorgaande jaar heeft betaald aan de werknemer (of het jaarloon dat u dit jaar verwacht te betalen, indien de werknemer nog niet in dienst was).

Correctie loonheffingskorting

Maar daar komt nog iets bij: een correctie van de loonheffingskorting. Omdat de loonheffingskorting afhankelijk is van de hoogte van het totale jaarloon van een werknemer, kan deze veranderen als de werknemer een eenmalige beloning, zoals vakantiegeld, krijgt. Let op! Een werknemer die met zijn inkomen in de hoogste belastingschijf valt, verwacht waarschijnlijk een inhouding van 51,95% op zijn vakantiegeld, maar in sommige gevallen zal dit 55,55% zijn, omdat ook de loonheffingskorting lager wordt.

Hoogte in te houden percentage

Het percentage loonheffingen dat u totaal moet inhouden op het vakantiegeld ligt tussen 8,49% en 55,55%. Omdat veel werknemers het percentage dat op het vakantiegeld ingehouden wordt niet zullen herkennen, is het wellicht nuttig een korte toelichting te geven bij de uitbetaling van het vakantiegeld. Daarin kunt u uitleggen dat er niet alleen belasting wordt ingehouden, maar dat er ook een correctie op de loonheffingskorting wordt gemaakt.

Tip: benut de vrije ruimte van de werkkostenregeling optimaal

Bij het uitbetalen van vakantiegeld kunt u bekijken of het mogelijk is een deel van het vakantiegeld als nettobedrag uit te betalen. Dit zou kunnen zonder extra lasten voor u als werkgever als u niet alle vrije ruimte benut die de werkkostenregeling u geeft. De vrije ruimte onder de werkkostenregeling is 1,2% van de totale loonsom. Als u niet alle vrije ruimte gebruikt, dan kunt u bijvoorbeeld € 200,- per werknemer onbelast uitbetalen en de rest van het vakantiegeld belast uitbetalen aan de werknemers.

Tip: optimaliseer de reiskostenvergoeding

U mag fiscaal gezien maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden voor reiskosten woon-werkverkeer. Door dit te optimaliseren is het mogelijk dat de werknemer netto meer overhoudt.
Onbelast aanvullen. Als de werknemer op grond van uw personeelsreglement of de toepasselijke cao een lagere reiskostenvergoeding krijgt, dan kan deze onbelast aangevuld worden in ruil voor een verlaging van het vakantiegeld. De werknemer houdt dan netto meer over en het kost u als werkgever niets extra.

Bron: Tips en advies