04-07-2024

Verplichte urenregistratie verhoogt de werkdruk

Het verplicht registreren van uren op het werk is voor veel werknemers een bron van stress, zo laat onderzoek zien. Het kan ervoor zorgen dat werknemers meer werkdruk ervaren, zeker als de werkgever dit doet om controle uit te oefenen.

Uit een internationaal onderzoek door HR-dienstverlener SD Worx blijkt dat 42,8% van de Nederlandse werknemers op het werk uren moet bijhouden. Bijna een kwart van de ondervraagde werknemers (22,1%) geeft aan hier stress van te krijgen. Dit kan onder meer komen door hoge werkdruk. Het onderzoek is uitgevoerd onder 5.000 organisaties en 18.000 werknemers uit 18 Europese landen, waaronder Nederland. Uit dit onderzoek blijkt ook dat Nederlandse werknemers veel overuren maken. Bijna de helft (46,7%) geeft aan regelmatig extra uren te werken. Hiermee staat Nederland in de top 5 van landen waar veel wordt overgewerkt.

Urenregistratie kan hoge werkdruk opleveren

Werknemers vinden verplichte urenregistratie een blijk van wantrouwen van de werkgever en een uiting van controledwang. Dit draagt niet bij aan een goede werksfeer en aan werkplezier. Ook kan hierdoor de werkdruk oplopen. Tegelijk geven respondenten aan dat het bijhouden van een urenregistratie ook voordelen heeft. 45% denkt dat het bijhouden van uren overwerk voorkomt en helpt om een gezonde werk-privébalans (34%) te behouden. Ook zou het zorgen voor meer inzicht in de efficiëntie en productiviteit op het werk (42%). 44% vindt dat dit een belangrijke tool is om taken beter te organiseren en te plannen.

    Naar: Publicatie van Rendement Online van 25 juni 2024