15-04-2024

Waarschuw dat vakantiedagen vervallen op 1 juli 2024

Per 1 juli 2024 vervallen in principe de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2023 hebben opgebouwd (tenzij een ruimere vervaltermijn geldt). De werkgever is verplicht om werknemers op die vervaltermijn te wijzen en ze de kans te geven om de vakantiedagen nog wel te benutten.

Informeert de werkgever niet op tijd of onduidelijk over de vervaltermijn (infographic), dan behoudt de werknemer zijn recht op de nog niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen na afloop van de vervaltermijn. Deze wettelijke vakantiedagen verjaren in dat geval pas vijf jaar na het jaar van opbouw, net als bovenwettelijke vakantiedagen. Dat is in rechtspraak besloten: het Europese Hof van Justitie oordeelde in 2018 (artikel) dat een werkgever de werknemers in staat moet stellen om voldoende vakantie op te nemen, ze moet informeren over het risico van het vervallen van vakantiedagen en zo nodig ze formeel moet aanzetten tot het opnemen van vakantie.

Schriftelijke herinnering 

Als de werkgever werknemers niet schriftelijk heeft gewaarschuwd voor de naderende vervaltermijn (1 juli 2024), doet hij er goed aan om dit alsnog te doen. Heeft de werkgever de werknemers al wel gewaarschuwd, dan kan hij overwegen om ze binnenkort nogmaals via de mail te herinneren aan de wettelijke vervaltermijn. Door werknemers te laten bevestigen dat ze het bericht hebben ontvangen, kan de werkgever achteraf bewijzen dat hij hen tijdig op de hoogte heeft gesteld. Een werknemer die zijn wettelijke dagen toch niet op tijd opneemt, kan dan worden geacht hier bewust afstand van te hebben gedaan (al kan bij arbeidsongeschiktheid de situatie complexer zijn). Wettelijke vakantiedagen tussentijds uitbetalen of verrekenen met ziektedagen, is niet toegestaan.

Werknemer kan niet gedwongen worden

De werkgever kan werknemers in principe niet verplichten om vakantiedagen weg te werken. Wel kan hij het aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door werk bij de werknemer weg te nemen, zodat hij de vrijheid ervaart om uren op te nemen. Uiteraard vraagt dit om goede interne afstemming, waarbij voor leidinggevenden een belangrijke rol is weggelegd.

Collectieve vakantiedagen?

Wettelijk gezien mag de werkgever collectieve vakantiedagen aanwijzen, maar dit moet in de cao of arbeidsovereenkomst geregeld zijn. Vaak is de vrijdag na Hemelvaart een geschikte ‘kandidaat’. Bij een bedrijfsregeling is een akkoord van de werknemers nodig. Dit ad hoc regelen is daarom lastig.

Naar: Publicatie van Rendement Online van 7 maart 2023