16-11-2023

Werken met biologische agentia vraagt om risicobestrijding

In organisaties waar wordt gewerkt met biologische agentia moet de werkgever maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen ziektes en infecties. Hierbij moet hij de arbeidshygiënische strategie toepassen. Ook moeten de risico’s worden opgenomen in de RI&E.

In sommige beroepen worden werknemers blootgesteld aan micro-organismen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de werknemer. Deze de micro-organismen veroorzaken ziekten en infecties. De werkgever moet maatregelen nemen voor bestrijding om de gezondheid van werknemers te beschermen. Biologische agentia zijn micro-organismen die overal aanwezig zijn. Op sommige werkplekken worden micro-organismen doelbewust ingezet, denk aan laboratoria, bakkerijen en onderzoeksinstellingen. Maar in andere werkomgevingen is juist sprake van een verhoogd risico, zoals in ziekenhuizen, agrarische bedrijven en schoonmaakbedrijven.

Persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken

Op die werkplekken gelden verplichtingen om risico’s weg te nemen volgens de arbeidshygiënische strategie. Dat houdt in dat de werkgever begint met bronbestrijding en als dat niet kan, maatregelen neemt in een vaste volgorde. Vaak zijn ook maatregelen van het laagste niveau nodig en moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verstrekken. Goede hygiëne en goed schoonmaken zijn belangrijk. Maak hierover afspraken met het schoonmaakbedrijf en met werknemers, bijvoorbeeld over handen wassen en eten aan het bureau. De risico’s van blootstelling aan biologische agentia (artikel) moeten worden opgenomen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en maatregelen in het plan van aanpak (tool).  

Publicatie van Rendement Online van 25 oktober 2023