09-04-2024

Werkgever kan taboe op schulden werknemer wegnemen

Maar 20% van de werknemers met geldproblemen stelt zijn werkgever hiervan op de hoogte. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van ABN AMRO onder ruim 2.000 werknemers. Dat is zonde, omdat werkgevers werknemers met schulden vaak wel kunnen helpen.

Hoewel de lonen in het afgelopen jaar in veel sectoren flink zijn gestegen – en ook het minimumloon stijgt per 1 juli 2024 mogelijk nog eens extra – is dat niet altijd voldoende om de hoge inflatie te compenseren (artikel). Dat er een aanwijsbare reden is voor de geldproblemen van veel werknemers, betekent niet dat ze daar ook open over zijn; slechts één op de vijf werknemers met financiële problemen zegt dat de werkgever hiervan op de hoogte is. Veel werknemers voelen zich niet veilig genoeg om hun geldzorgen met de werkgever te bespreken, maar het gros heeft er ook geen behoefte aan.

Signalen van geldproblemen

Er zijn ook werknemers die denken dat de werkgever niet kán helpen. Terwijl een werkgever voldoende mogelijkheden heeft om een werknemer met schulden te helpen. Bijvoorbeeld door de werknemer meer uren te laten werken, een loonsverhoging te geven of een personeelslening te verstrekken (tool). Niet elke werkgever wil of kan dit echter. Wel kan elke werkgever proberen om geldproblemen uit de taboesfeer te halen. Leidinggevenden kunnen het onderwerp bespreekbaar maken door er regelmatig aandacht aan te besteden en duidelijk te maken dat werknemers met schulden zich ook kunnen richten tot een eventuele vertrouwenspersoon. Ook als werknemers niet zelf naar voren treden, zijn er signalen die kunnen duiden op geldproblemen, zoals het ontlopen van sociale activiteiten, een verzoek om meer uren te werken, een verzoek om een voorschot op het salaris, minder focus op het werk en vaker of langer ziekteverzuim.

Geldzorgen leiden tot stress

Het is voor een werknemer én werkgever van groot belang dat eventuele (beginnende) schulden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en aangepakt worden (artikel). Meestal komen schulden pas aan het licht als de problemen bijna niet meer te overzien zijn, bijvoorbeeld bij een loonbeslag. Werknemers met geldzorgen hebben vaak last van stress en concentratieproblemen, met mogelijk een verminderde arbeidsproductiviteit en verzuim tot gevolg. Bovendien komt een werknemer met financiële problemen eerder in de verleiding om te stelen of te frauderen. 

Werknemers verwijzen naar juiste instanties 

Om werkgevers te ondersteunen, heeft Wijzer in geldzaken in 2017 de website Financieel Fitte Werknemers   gelanceerd. Op deze site kunnen werkgevers onder meer tips en tools vinden om geldzorgen bij werknemers te herkennen en bespreekbaar te maken (tool), en de werknemers naar de juiste instanties door te verwijzen (tool), zoals gemeenten en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

Publicatie van Rendement Online van 2 april 2024