21-11-2023

Werkkostenregeling en de vrije ruimte

Nu het einde van 2023 in zicht is, is het hoog tijd om de werkkostenregeling nog eens goed onder de loep te nemen. De WKR is voor de werkgever een voordelige manier om werknemers iets extra’s te bieden. Met de feestdagen voor de deur is dit het perfecte moment om wat dieper hierin te duiken!

De vrije ruimte

Onder de WKR kan een werkgever een deel van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van werknemers. Dit is de vrije ruimte. Stopt de werkgever een hoger bedrag in deze vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen (van het netto bedrag).

Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden.

 Percentages 2023

Op grond van het Belastingplan 2023 werd het percentage van de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor 2023 over de eerste € 400.000 van de loonsom verhoogd naar 3%. Over het restant van de loonsom is het percentage 1,18%.

Waarschijnlijke percentage 2024

Het  percentage van de vrije ruimte wordt jaarlijks bijgesteld. Met ingang van 1 januari 2024 zal de vrije ruimte hoogstwaarschijnlijk 1,92% zijn over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom van de onderneming zijn. Over het meerdere is en blijft de vrije ruimte 1,18% van de loonsom.

Feestdagen

Ga goed voorbereid de feestdagen in en vraag ons (of uw accountant) hoeveel er nog over is dit jaar in uw vrije ruimte in de WKR. Goed om te weten wat de ruimte is voor kerstpakketten of een oudejaarsborrel voor het personeel? Neem contact met ons op! Salaris Compleet staat, ook dit najaar, weer graag voor u klaar.

Naast de vrije ruimte in de WKR zijn er ook nog de gericht vrijgestelde vergoedingen of verstrekkingen in de WKR: de zogenaamde nihilwaarderingen. Voorbeelden daarvan:

  • Consumpties op de werkplek;
  • Ter beschikking gestelde werkkleding;
  • Ter beschikking gestelde ov-abonnementen als uw werknemer het abonnement ook voor het werk gebruikt.

In het Belastingplan voor 2024 wordt voorgesteld om het privégebruik van een ov-kaart die wordt vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld gericht vrij te stellen. Hierdoor zal, ongeacht hoe een werkgever een ov-kaart aanbiedt aan de werknemer, geen belasting verschuldigd zijn als de werknemer de ov-kaart ook voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer) gebruikt.

Hopelijk wordt dit plan in 2024 definitief. Salaris Compleet houdt u natuurlijk op de hoogte van deze ontwikkelingen!