30-10-2023

Wijziging subsidie SLIM-regeling: leren en ontwikkelen in MKB

De SLIM-regeling (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wijzigt. De wijzigingsregeling staat open op internetconsultatie.nl 

Mkb'ers en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector kunnen jaarlijks aanspraak maken op subsidie vanuit de SLIM-regeling. Deze regeling helpt ondernemers om leren en ontwikkelen binnen het bedrijf te stimuleren. Om de regeling te verbeteren en te verduidelijken wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingsregeling staat nu open ter consulatie.

De wijzigingen in de SLIM-regeling betreffen onder meer de bekendmaking van de subsidieplafonds voor 2024. Ook wordt straks om een loonstrook gevraagd, om duidelijk te maken of de opgevoerde loonkosten voor interne uren realistisch en marktconform zijn. 

In de SLIM-regeling zijn nu de subsidieplafonds voor het jaar 2024 opgenomen. Voor mkb-ondernemingen is in 2024 in het eerste aanvraagtijdvak € 15 miljoen beschikbaar en in het tweede aanvraagtijdvak € 13,5 miljoen. Voor samenwerkingsverbanden is in totaal € 17,5 miljoen aan subsidie beschikbaar en voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca-, of recreatiesector € 1,2 miljoen.

Subsidietijdvakken 2024

De tijdvakken waarin de subsidies kunnen worden aangevraagd zijn:

  • 1 maart tot en met 28 maart voor individuele mkb-ondernemers.
  • 3 juni tot en met 31 juli voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven
    in de landbouw-, horeca- of recreatiesector.
  • 2 september tot en met 30 september voor individuele mkb-ondernemers.

Verhoging uurtarief

Via de wijzigingsregeling wordt het maximale subsidiabele uurtarief van externe adviseurs verhoogd van € 125 naar € 135 per uur (exclusief btw). Dit doet meer recht aan de veranderende economische omstandigheden.

Loonstrook

Bij de verantwoording van interne uren wordt ook gevraagd een loonstrook aan te leveren, zodat UvB kan controleren of de gedeclareerde interne uren in overeenstemming zijn met de werkelijke personeelskosten. Dit mag ook een loonstrook van een vergelijkbare functie zijn, om duidelijk te maken dat kosten realistisch zijn.

Voor huidige aanvragen en verleende subsidies die nog een einddeclaratie moeten inleveren wordt ook gevraagd een loonstrook voor interne uren in te dienen. De gevraagde informatie via een loonstrook is slechts het bewijs van de opgegeven uren en de daarmee gemoeide kosten en verandert niets aan de uitvoering van het project. Vanwege de beperkte administratieve last wordt het daarom redelijk geacht om dit ook aan lopende aanvragen te vragen.

Leercultuurscan

Vanuit de SLIM-regeling komen verschillende activiteiten in aanmerking voor subsidie. Twee van deze activiteiten hadden meer toelichting nodig om aanvragers meer duidelijkheid te geven. De eerste verduidelijking laat zien dat een leercultuurscan kan worden aangevraagd.

Via een leercultuurscan wordt duidelijk welke ontwikkelbehoefte er is om de leerrijke werkomgeving in de organisatie te versterken. Daarnaast wordt de term ‘methode’ in de regeling aangepast naar ‘L&O-methode’, omdat die in de eerste plaats gericht moet zijn op het leren en ontwikkelen van medewerkers in de organisatie.

Aanvragers van SLIM-subsidie moeten duidelijk maken hoe de L&O-methode structureel bijdraagt aan de leercultuur in de onderneming.

Reageer t/m 2 november

De wijzigingsregeling die de SLIM-regeling aanpast staat nu online ter openbare (internet)consultatie. Iedereen die dat wil, kan tot en met 2 november reageren op internetconsultatie.nl.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Wijzigingsregeling SLIM

Publicatie van Salaris Vanmorgen van 18 oktober 2023