30-08-2019

Is afkoopsom leaseauto werknemer voor hem aftrekbaar?

De tijd is voorbij dat werknemers vrijwel hun hele leven voor dezelfde baas blijven werken. Voor werknemers met een leaseauto van de zaak kan dit de afkoop van het leasecontract betekenen met vaak forse financiële gevolgen. Bestaat er een mogelijkheid de fiscus hieraan te laten meebetalen? 

Afkoopsom leasecontract

Een contract voor een leaseauto wordt aangegaan voor een afgesproken periode en onder vastgelegde voorwaarden. Hierin is vastgelegd wat de financiële gevolgen zijn als het contract niet wordt uitgediend. Er moet dan vrijwel altijd een vergoeding of afkoopsom worden betaald, die samenhangt met de inkomsten die de leasemaatschappij door ontbinding van het contract gaat missen. De hoogte van die vergoeding hangt af van de resterende periode van het contract en de inkomsten die verloren gaan. De vergoeding kan al snel oplopen tot enige duizenden euro’s, bij de meer luxe en duurdere auto’s zelfs tot tienduizenden euro’s.

Aftrek vermindert bijtelling

De afkoopsom voor beëindiging van het leasecontract, kan de werknemer onder voorwaarden aftrekken van de fiscale bijtelling. Dit is vanwege privégebruik van het jaar waarin hij de vergoeding verschuldigd is. De bijtelling wordt hierdoor verminderd met de vergoeding tot hooguit nihil, want een negatieve bijtelling is niet mogelijk. 

Voorwaarden

De aftrek op de bijtelling is alleen mogelijk als de werkgever vooraf met de werknemer overeenkomt dat hij een eventuele afkoopsom bij beëindiging van het dienstverband moet betalen en dat deze verschuldigd is vanwege het privégebruik van de auto. Let op! De afkoopsom moet de werknemer ook rechtstreeks aan de werkgever betalen en dus niet aan de leasemaatschappij. Leg dit vast in het autoreglement of contract, zodat hierover bij het vertrek van de werknemer geen misverstanden ontstaan. 

Voorkom verloren gaan aftrek! 

Zoals aangegeven, kan een afkoopsom niet leiden tot een negatieve bijtelling. Houd hier met betrekking tot de datum van beëindiging van het leasecontract rekening mee. Bij een werknemer die bijvoorbeeld eind februari 2020 een bedrijf verlaat, is de bijtelling over de periode januari tot en met februari wellicht te laag om de gehele afkoopsom mee te kunnen verrekenen. In dergelijke situaties is het voordeliger het leasecontract eerder te ontbinden, bijvoorbeeld in december 2019 van het eraan voorafgaande jaar. Voor de periode januari tot en met februari staat dan geen leaseauto meer ter beschikking en zal de werknemer op alternatieve wijze in vervoer moeten voorzien. 

De afkoopsom van een leaseauto is voor een werknemer alleen aftrekbaar als er vooraf is vastgelegd dat dit vanwege het privégebruik is en hij deze aan de werkgever betaalt en niet aan de leasemaatschappij. Om dit voordeel maximaal te benutten kan het wijs zijn het leasecontract eerder te ontbinden dan de uitdiensttreding.Bron: Tips en advies